Preskočit na obsah

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Procurer´s identification number: 42181810
 • Approving authority: Monitorovací výbor pre OP KŽP, Vláda SR, Európska komisia
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  03.11.2017
  Notice
  03.11.2017
  Decision from screening procedure
  04.12.2017

  Environmental Impact Statement

  Text of Strategy document
  03.11.2017