Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a inovácie

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 4
 • Zistovacie konanie
 • ESPOO dohovor:

Base information

 • Aim of the project: Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a Inovácie s cieľom podpory trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.
 • Place of implementation: Slovenská republika (okres: )
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Procurer: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Procurer´s identification number: 30416094
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá strana
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  28.10.2019
  Notice
  28.10.2019
  Text of Strategy document
  28.10.2019