Preskočit na obsah

Zmena a doplnok č. 6 ÚPN- SÚ Bytča

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: - aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade s aktuálnymi predpismi a dokumentmi - spresniť reguláciu schválených plôch s funkciou bývania v miestnej časti Hliník nad Váhom tak, aby umožňovala jednoznačný výklad a nevznikali pochybnosti pri povoľovaní novej výstavby
 • Place of implementation: Okres Bytča (okres: Bytča)
 • Competent authority: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Procurer: Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
 • Procurer´s identification number: 00321192
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Notice
  15.07.2022
  Decision from screening procedure
  15.08.2022