Zmena a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Partizánske

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN mesta Partizánske je prehodnotenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.
 • Place of implementation: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Competent authority: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Procurer: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
 • Procurer´s identification number: 00310905
 • Approving authority: Mestské zastupiteľstvo
 • Documents

  State Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  15.06.2020
  Notice
  15.06.2020
  Decision from screening procedure
  15.07.2020
  Text of Strategy document
  15.06.2020
  15.06.2020
  15.06.2020