Preskočit na obsah

Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie jestvujúcej činnosti o činnosť zhodnocovania sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou, využitím inovatívnej technológie s pozitívnym dopadom na životné prostredie.
 • Place of implementation: Hencovce, Nižný Hrabovec, Kučín (okres: Vranov nad Topľou)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
 • Proponent´s identification number: 36445461
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  08.03.2019
  Notice of change of the proposed activity
  08.03.2019
  Decision before it enters into force
  24.05.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2019