Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou drviacej lopaty MB-L140 S2, inštalované na hydraulický systém pracovného stroja

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením s kapacitou do 53 248 t/rok.
 • Place of implementation: Zlaté Moravce (okres: Zlaté Moravce)
 • Competent authority: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Proponent: HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
 • Proponent´s identification number: 36554812
 • Permitting authority: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
  Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  23.08.2022
  Preliminary environmental study worked out by HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
  Text of the preliminary environmental study
  23.08.2022
  23.08.2022
  23.08.2022
  Decision before it enters into force
  06.10.2022
  Appeal/Decomposition against decision
  19.10.2022
  19.10.2022