Preskočit na obsah

Zhodnocovanie opotrebovaných odpadových olejov v areáli spoločnosti FECUPRAL, s.r.o. prevádzka Prešov

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predmetnej navrhovanej technológie - činnosti je zhodnocovať opotrebované oleje hlavne pre potreby jeho spaľovania na dvojpalivovom horáku Saacke typ SKVJG 50b, a nadbytočné množstvo ako dodávka iným odberaťeľom.
 • Place of implementation: Prešov (okres: Prešov)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: FECUPRAL spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
 • Proponent´s identification number: 36448974
 • Permitting authority: OU Prešov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by FECUPRAL spol. s r.o., E.P.A. s.r.o.

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Enviconsult s.r.o, Žilina

  Final record

  Legitimate Final record
  21.10.2002

  Fotografie