Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi, Handlová

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík termickou depolymerizáciou.
 • Place of implementation: Handlová (okres: Prievidza)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: HUTIRA Slovakia, s.r.o., ul. 29. augusta 92, 972 51 Handlová
 • Proponent´s identification number: 36297569
 • Permitting authority: Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  06.08.2015
  Preliminary environmental study worked out by INECO, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  05.08.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  18.09.2015

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  16.10.2015
  Elaborator of Environmental Impact Statement INECO, s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  16.10.2015

  Public hearing

  Mestský úrad Handlová, Nám. baníkov 7 11.11.2015 o 13:00

  Final record

  Legitimate Final record
  24.02.2016