Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Povinné hodnotenie

Base information