Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov a dreva mobilným zariadením v mieste ich vzniku a ich opakované využitie v priemysle a domácnostiach.
 • Place of implementation: Koš (okres: Prievidza)
 • Proponent: RECYKLÁCIA, s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
 • Proponent´s identification number: 53266846
 • Permitting authority: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  09.03.2021
  Preliminary environmental study worked out by ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  09.03.2021
  Decision before it enters into force
  20.04.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  31.05.2021