Preskočit na obsah

Želovce - kanalizácia a ČOV

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovaním splaškovej kanalizácie v obci sa zabezpečí environmentálne vyhovujúci spôsob odvádzania a zneškodňovania komunálnych odpadových vôd.
 • Place of implementation: Záhorce, Želovce (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Želovce
 • Proponent´s identification number: 00319716
 • Permitting authority: OcÚ Želovce, OÚ Veľký Krtíš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by G. Goldberger ObÚ Želovce
  Právoplatné rozhodnutie
  07.08.2003

  Fotografie