Preskočit na obsah

Zelený vodík pre Martin

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urèené na výrobu...
  • Zistovacie konanie

Base information