Preskočit na obsah

Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja "Envirostratégia BBSK"

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Envirostratégia BBSK bude prvým komplexným plánom pre manažment všetkých zložiek životného prostredia kraja a východiskom pre Adaptačnú stratégiu kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Nízkouhlíkovú stratégiu BBSK, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Integrovanú územnú stratégiu BBSK; územnoplánovacím podkladom pre nový územný plán regiónu, podkladom pre územné plánovanie a vypracovanie verejných politík samospráv, rozhodovanie a efektívne nastavenie finančných nástrojov. Zároveň bude platformou pre spoluprácu rôznych aktérov a umožní nám reagovať na výzvy a problémy životného prostredia spoločne a efektívne.
 • Place of implementation: Banskobystrický Kraj
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Procurer: Banskobystrický samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 37828100
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  03.12.2021
  Notice
  25.11.2021
  Text of Strategy document
  25.11.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  21.04.2022
  Information about Scope of Assessment
  21.04.2022