Preskočit na obsah

Zberný a spracovateľský závod spoločnosti DETOX s.r.o. v areáli CHEMKO a.s. STRÁŽSKE

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie pôsobnosti spoločnosti DETOX v regióne východného Slovenska, zriadením zberného a spracovateľského závodu pre odpady z produkcie pôvodcov so sídlom v prešovskom a košickom kraji.
 • Place of implementation: Strážske (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: DETOX s.r.o. Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 31582028
 • Permitting authority: OU Michalovce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by DETOX s.r.o. Banská Bystrica

  Final record

  Legitimate Final record
  03.06.2004