Preskočit na obsah

Zberný dvor odpadov Hlohovec

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Objekt na nakladanie s odpadmi.
 • Place of implementation: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: LOBE LOGISTIK, spol. s.r.o., Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35747528
 • Permitting authority: OU Hlohovec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  11.07.2002