Preskočit na obsah

Zberný dvor Levoča - rozšírenie zoznamu odpadov

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Type of process: Screening procedure

Base information