Preskočit na obsah

Zberné zariadenie Sobrance

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je zariadenie " Zberného zariadenia Sobrance" pre efektívny zber odpadov pred ich zhodnotením. Zberné zariadenie bude umiestnené v priemyselnej zóne katastra mesta Sobrance. Kapacita zberného dvora bude max. 500 tón uskladneného separovaného odpadu.
 • Place of implementation: Sobrance (okres: Sobrance)
 • Competent authority: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Proponent: FÚRA s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36211451
 • Permitting authority: OÚ Sobrance
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Text of the preliminary environmental study
  Právoplatné rozhodnutie
  20.10.2016