X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Zberné miesto odpadov s mobilnou jednotkou

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Zistovacie konanie

Base information