Preskočit na obsah

Zber železných a neželezných kovov - Vlčany

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
  • Zistovacie konanie

Base information