Preskočit na obsah

Zber a výkup železných a neželezných kovov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru – navrhovanej činnosti je zber a výkup železných a neželezných kovov po predchádzajúcom využití alebo získané z odpadu patria medzi druhotné suroviny, ktorých zber a výkup predstavuje dôležitú súčasť v systéme ich zhromažďovania a následného využitia. Druhotné suroviny nahrádzajú suroviny primárne, ktoré môžu byť často získavané z neobnoviteľných zdrojov. Používanie druhotných surovín predstavuje tiež radu ďalších výhod ako je zníženie spotreby materiálu a energie, zníženie dopadu na klímu a životné prostredie a zníženie výrobných nákladov. Zber železných a neželezných kovov vykonávaný v súlade so všetkými požiadavkami určenými zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími vyhláškami zabezpečí odborné nakladanie a využitie týchto dôležitých druhotných surovín.
 • Place of implementation: Bošany (okres: Partizánske)
 • Competent authority: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Proponent: Dávid Magdolen - KFZ REPARATUR
 • Proponent´s identification number: 48233765
 • Permitting authority: 1.Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánske
  2.Obec Bošany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.12.2022
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Gabriela Stolárová
  Text of the preliminary environmental study
  21.12.2022
  21.12.2022
  21.12.2022
  21.12.2022
  18.01.2023
  18.01.2023
  18.01.2023
  18.01.2023
  18.01.2023
  18.01.2023
  18.01.2023
  Decision before it enters into force
  01.02.2023
  Appeal/Decomposition against decision
  22.02.2023