Preskočit na obsah

Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Martin“

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
  • Povinné hodnotenie

Base information