Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových olejov Nové Zámky

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Mobilné zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadových olejov.
 • Place of implementation: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Podunajské orechy s.r.o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky
 • Proponent´s identification number: 53502124
 • Permitting authority: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.04.2023
  Preliminary environmental study worked out by EnvIdeal, s.r.o., Jaskovský rad 151, 831 01 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  21.04.2023

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  26.06.2023

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  18.09.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement EnvIdeal, s.r.o., Jaskovský rad 151, Bratislava 831 01
  Text of Environmental Impact Statement
  20.09.2023

  Public hearing

  Vo veľkej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu v Nových Zámkoch. 25.10.2023 o 14:30