Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie spôsobu zhodnocovaných odpadov z plastov o činnosť R12 a zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi z aktuálnej kapacity 10 000 ton/rok na 11 000 ton/rok. Jedná sa o zhodnocovanie odpadov z plastov, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradené do kategórie ostatné (O.
 • Place of implementation: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Plastics-Trade, a.s.
 • Proponent´s identification number: 36483265
 • Permitting authority: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057/21, 069 01 Snina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  19.04.2021
  Notice of change of the proposed activity
  19.04.2021
  19.04.2021
  19.04.2021
  Decision before it enters into force
  10.06.2021