Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Tenarry Slovakia s.r.o.

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom činnosti navrhovateľa je podľa výpisu z obchodného registra, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a iné druhy činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra. V súčasnej dobe je navrhovateľ prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov a spracovateľ (zhodnocovateľ) odpadu. Na túto činnosť má vydané súhlasy od príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva. Zo strany navrhovateľa ide o rozšírenie a skvalitnenie jestvujúcich podnikateľských aktivít. Navýšením kapacity a druhov zhodnocovaných odpadov príde k ďalšiemu spracovaniu odpadov, ktoré by inak skončili na skládke odpadov. Týmto sa zaroveň dosiahne aj šetrenie prírodných zdrojov a príde k využitiu odpadov, ako vstupnej suroviny pri energetickom zhodnotení.
 • Place of implementation: Pezinok (okres: Pezinok)
 • Competent authority: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Proponent: Tenarry Slovakia, s.r.o., Šenkvická cesta 15/C, 902 01 Pezinok, v. z. REMAS Servis s.r.o., Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35837047
 • Permitting authority: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
  Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.07.2022
  Preliminary environmental study worked out by REMAS Servis s.r.o., Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  21.07.2022
  15.11.2022
  16.03.2023
  16.03.2023
  16.03.2023
  Decision before it enters into force
  06.04.2023
  Appeal/Decomposition against decision
  02.05.2023