Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň Veľké Dravce

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie kapacity existujúceho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostárne Veľké Dravce .
 • Place of implementation: Veľké Dravce, Nové Hony (okres: Lučenec)
 • Competent authority: Okresný úrad ŽP Lučenec
 • Proponent: AGRO CS Slovakia,a.s.
 • Proponent´s identification number: 36042161
 • Permitting authority: OÚ ŽP LC, Obec Nové Hony, Veľké Dravce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.05.2013
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Jozef Zubček
  Text of the preliminary environmental study
  29.05.2013
  29.05.2013
  29.05.2013
  29.05.2013
  25.06.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2013