Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Hurbanovo

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je realizovať zhodnocovanie polypropylénových plastových odpadov v rámci prevádzky navrhovateľa, tak aby vznikla surovina (regranulát) pre potreby výroby polypropylénových hárkov a obalov, ktoré sa vyrábajú v rámci areálu navrhovateľa v prevádzke v Hurbanove.
 • Place of implementation: Hurbanovo (okres: Komárno)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: DS Smith Slovakia, s. r. o., Dolné Hony 21/435 949 01 Nitra
 • Proponent´s identification number: 36360902
 • Permitting authority: Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.12.2016
  Preliminary environmental study worked out by EKO - GEO - CER, s. r. o.
  Text of the preliminary environmental study
  22.12.2016

  Scope of Assessment

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  16.02.2017

  Public hearing

  Kultúrny dom, nám. Konkolyho 1, Hurbanovo 06.04.2017 o 15:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  05.10.2017
  Legitimate Final record
  28.11.2017