Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadu Zemianske Kostoľany

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zriadenie prevádzky zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadu, kde sa bude vykonávať zber a úprava odpadov z neželezných kovov určených na ďalšie materiálové zhodnotenie
 • Place of implementation: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom (okres: Prievidza)
 • Competent authority: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Proponent: LAMAZ, s. r. o., 972 21 Nitrianske Sučany č. 53
 • Proponent´s identification number: 36717371
 • Permitting authority: OU Prievidza, OSZP,obec Zemianske Kostoľany
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.