Preskočit na obsah

Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Nitra, k. ú. Chrenová

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vytvorenie nového zariadenia na zber, výkup a úpravu odpadov. Jedná sa o zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov a papiera a to do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Proponent: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • Proponent´s identification number: 36421120
 • Permitting authority: OU NR, Mesto Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  01.07.2022
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Ivan Schneider
  Text of the preliminary environmental study
  01.07.2022
  28.07.2022
  Decision before it enters into force
  04.08.2022