Preskočit na obsah

Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zber, skladovane druhotných surovín – odpadov zo železných a z neželezných kovov, ako i odpadového papiera pred ich zhodnotením.
 • Place of implementation: Košice - Staré Mesto (okres: Košice I)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: KOVMETAL, spol. s.r.o. Košice
 • Proponent´s identification number: 36196185
 • Permitting authority: OU Ke - odbor starostlivosti o žp
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  16.04.2021
  Preliminary environmental study worked out by Tibor Kováč
  Text of the preliminary environmental study
  16.04.2021
  Decision before it enters into force
  31.05.2021