Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena sa dotýka rozšírenia portfólia zbieraných kovových odpadov a rozšírenia vykonávaných činností o zber elektroodpadov.
 • Place of implementation: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Proponent: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • Proponent´s identification number: 36421120
 • Permitting authority: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.