Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovateľ plánuje v dotknutej lokalite vybudovať „Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany. „Zariadenie“ predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať: - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov, papiera a plastov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, vrátane zberu starých vozidiel
 • Place of implementation: Gbeľany (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Zberné suroviny Žilina a.s.
 • Proponent´s identification number: 50634518
 • Permitting authority: OÚ Žilina, OSZ3 ŠS OH
  Obec Gbeľany - stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.05.2022
  Preliminary environmental study worked out by ENEX consulting, s.r.o., ul. Ľudovíta Stárka 2513/26 A, 911 05 Trenčín
  Text of the preliminary environmental study
  17.05.2022
  Decision before it enters into force
  07.10.2022
  Appeal/Decomposition against decision
  21.11.2022
  21.11.2022