Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov - zberný dvor - VPS Vysoké Tatry

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena spočíva v rozšírení zbieraných druhov odpadov, vo zvýšení kapacity zariadenia na zber odpadov a doplnení technického vybavenia zariadenia na zber odpadov.
 • Place of implementation: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Competent authority: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Proponent: VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 43795773
 • Permitting authority: Okresný úrad Poprad, OSŽP - OH
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  10.05.2021
  Notice of change of the proposed activity
  10.05.2021