Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov TATRAFAN, s.r.o.

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom je prevádzka zariadenia na zber odpadov, v ktorej bude maximálne ročné množstvo zbieraných odpadov predstavovať 3 000t.
 • Place of implementation: Svit (okres: Poprad)
 • Competent authority: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Proponent: TATRAFAN, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 36448281
 • Permitting authority: OU Poprad, OSŽP, OH
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  12.04.2022
  Notice of change of the proposed activity
  12.04.2022
  12.04.2022
  12.04.2022
  Decision before it enters into force
  07.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  19.08.2022