Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 90101 Malacky

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov a starých vozidiel pre dočasné zhromažďovanie pred ich zhodnotením v spracovateľských zariadeniach.
 • Place of implementation: Malacky (okres: Malacky)
 • Competent authority: Okresný úrad Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Proponent: AutoComplex s.r.o., ul. Školská 1031, 908 72 Závod
 • Proponent´s identification number: 44970901
 • Permitting authority: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  19.05.2016
  Preliminary environmental study worked out by Envldeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava, RNDr. Ľuboš Haltmar, Dr. Peter Joniak
  Text of the preliminary environmental study
  19.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  22.06.2016
  25.07.2016