Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom je vybudovanie nových skladových priestorov s prerozdelením súčasných skladov podľa charakteristických vlastností odpadov.
 • Place of implementation: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: Kosit a.s.
 • Proponent´s identification number: 36205214
 • Permitting authority: OU KE OSoZP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  30.06.2021
  Notice of change of the proposed activity
  30.06.2021
  06.07.2021
  Decision before it enters into force
  30.07.2021
  Appeal/Decomposition against decision
  02.09.2021