Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Type of process: Screening procedure

Base information