Preskočit na obsah

Zariadenie na zber nebezpečných odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predkladaného zámeru je posúdenie vplyvu existujúceho zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na životné prostredie. Užívateľom zariadenia je organizácia: Technické služby mesta Levoča. Ide o rozšírenie existujúcej polyfunkčnej prevádzky „Zberný dvor“ v Levoči o zber ďalších odpadov, teda o prevádzkovanie zariadenia na zber nebezpečných odpadov po ich predchádzajúcom zbere. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov bude v typizovaných eko-kontajneroch.
 • Place of implementation: Levoča (okres: Levoča)
 • Competent authority: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Proponent: Technické služby mesta Levoča
 • Proponent´s identification number: 35528052
 • Permitting authority: Mesto Levoča,
  OkÚ Levoča,OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.12.2013
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Erik Babej, vedúci oddelenia OH organizácie
  Text of the preliminary environmental study
  03.12.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  31.12.2013

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien