Zariadenie na zber kovových odpadov - Margecany

 • Act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v prevádzkovaní zariadenia na výkup a zber kovových odpadov, vo vyčlenenom priestore na existuúcej vymedzenej ploche.Druhotná surovina sa bude zbierať od fyzických aj právnických osôb, bude sa triediť, zhromažďovať na účel prepravy do ďalšieho zariadenia na zber a spracovanie odpadov na základe zmluvného vzťahu.
 • Place of implementation: Margecany (okres: Gelnica)
 • Competent authority: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Proponent: STAVAKOV s.r.o., Jarná 226/5, Margecany
 • Proponent´s identification number: 50638742
 • Permitting authority: OÚ Gelnica, OSŽP, ŠSOH
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.