Preskočit na obsah

Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.3 Zlievarne železných kovov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcej výroby hliníkových odliatkov vo forme bločkov.
 • Place of implementation: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Kovohute Trenčín s.r.o., Trenčín
 • Proponent´s identification number: 31448402
 • Permitting authority: OÚ Trenčín, MÚ Trenčín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Hutnícka fakuta TU Košice

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Hutnícka fakulta TU Košice

  Final record

  Legitimate Final record
  14.04.2004