Preskočit na obsah

Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na aeróbne zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (kompostáreň), určenej pre spracovávanie biologicky rozložiteľných komunálnych ostatných „O“ odpadov kompostovaním tzn. riadeným mikrobiálnym rozpadom organickej hmoty, pri ktorom vzniká kompost. Súčasťou procesu je aj hygienizácia spracovávaného odpadu (zabezpečená hygienizačnou technológiou), pri ktorej sa pôsobením vysokej teploty a času odstraňujú, alebo výrazne redukujú patogénne mikroorganizmy a tým aj zdravotné riziká spojené s aplikáciou produktov vyrobených z biologicky rozložiteľného odpadu.
 • Place of implementation: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 00681300
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice-stavebný úrad
  Okresný úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.11.2021
  Preliminary environmental study worked out by Ineco, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  04.11.2021
  13.04.2022
  Decision before it enters into force
  09.03.2023

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  17.05.2023