ZaD č. 5 ÚPN-O Lúka

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zmena v rozsahu parcely 943/21, kde zostáva funkčné využitie výrobná plocha a mení sa časový horizont z výhľadového obdobia na návrhové obdobie. Zámerom je v predmetnom území vybudovať v nadväznosti na existujúci výrobný areál skladové haly, čerpaciu stanicu pohonných hmôt s možnosťou rýchleho občerstvenia. Riešená lokalita má označenie 20/5.
 • Place of implementation: Hrádok, Modrová, Stará Lehota, Horná Streda, Lúka, Modrovka, Brunovce (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Procurer: Obec Lúka
 • Procurer´s identification number: 00311758
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  25.09.2020
  Notice
  25.09.2020
  Text of Strategy document
  25.09.2020