Preskočit na obsah

Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie záchytných parkovacích plôch a nástupného bodu cyklistických trás v k. ú. Tatranská Lomnica pri obci Ždiar pre potreby návštevníkov obce, rekreačných lokalít a cyklotrás v území.
 • Place of implementation: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Competent authority: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Proponent: FIMA INVEST s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 43795552
 • Permitting authority: Mesto Vysoké Tatry
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.03.2019
  Preliminary environmental study worked out by RNDr. Mária Zuskinová Z&M consult, 034 95 Likavka 276
  Text of the preliminary environmental study
  21.03.2019
  21.03.2019
  Decision before it enters into force
  21.05.2019