Preskočit na obsah

Zabezpečenie záložného paliva pre výrobu pary v TEC Považský cukor a.s.

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
  • Type of process: Screening procedure

Base information