Preskočit na obsah

XXXLutz Nitra

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: výstavba nového obchodného centra s nábytkárskym sortimentom a príslušenstvom
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Proponent: ATRIOS Projektmanagement s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 46429824
 • Permitting authority: OU NR, Mesto Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  09.05.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT - enviro s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  09.05.2022
  09.05.2022
  15.06.2022
  Decision before it enters into force
  01.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  04.08.2022