Preskočit na obsah

Využitie geotermálnych vôd Košickej kotliny

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 1.16 ťažobné vrty - geotermálne, pre vodné zdroje, na uskladňovanie jadrového odpadu 2.11 Geotermálne elektrárne a výhrevne
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Využitie geotermálnej energie a geotermálnej štruktúry v Košickej kotline. Horúca voda z geotermálnych vrtov by sa mohla stať jedným z hlavných zdrojov tepla pre sústavu centrálneho zásobovania teplom Košice, ako aj niekoľko obcí v mieste ťažby a po trase teplovodu do Košíc.
 • Place of implementation: Slančík, Olšovany, Ruskov, Bidovce, Ďurďošík, Košická Polianka, Slanec, Ďurkov, Svinica, Košice - Staré Mesto (okresy: Košice - okolie, Košice I)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Združenie právnických osôb GEOTERM Košice
 • Proponent´s identification number: 31262414
 • Permitting authority: KU Košice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Slovgeoterm, a.s. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement FINENVICO, s.r.o. & REMAS Servis, s.r.o.

  Final record

  Legitimate Final record
  04.12.2001