Preskočit na obsah

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.9 Odber geotermálnych vôd 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou cinnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 2.12 Geotermálne elektrárne a výhrevne
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie v dvoch zariadeniach na báze ORC(Organický Rankinov cyklus) s využitím geotermálnej energie, každé s inštalovaným elektrickým výkonom 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu z troch dubletov (troch produkčných a troch reinjektážnych vrtov) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody. Spolu je tak naplánovaná realizácia šiestich dubletov. Realizácia je plánovaná v dvoch strediskách (E-GEO-1 a E-GEO-2) v okrese Žiar nad Hronom vzdialených od seba cca 3 km.
 • Place of implementation: Žiar nad Hronom, Lovča (okres: Žiar nad Hronom)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: PW geoenergy a.s.
 • Proponent´s identification number: 53820843
 • Permitting authority: Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.03.2021
  Text of the preliminary environmental study
  29.03.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  21.12.2022

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  14.03.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVIS, s.r.o
  Text of Environmental Impact Statement
  14.03.2023
  14.03.2023

  Public hearing

  Kultúrny dom v Lovči, Geromettova 46, 966 21 Lovča 12.04.2023 o 17:00