Preskočit na obsah

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.9 Odber geotermálnych vôd 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou cinnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 2.12 Geotermálne elektrárne a výhrevne
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie v dvoch zariadeniach na báze ORC(Organický Rankinov cyklus) s využitím geotermálnej energie, každé s inštalovaným elektrickým výkonom 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu z troch dubletov (troch produkčných a troch reinjektážnych vrtov) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody. Spolu je tak naplánovaná realizácia šiestich dubletov. Realizácia je plánovaná v dvoch strediskách (E-GEO-1 a E-GEO-2) v okrese Žiar nad Hronom vzdialených od seba cca 3 km.
 • Place of implementation: Žiar nad Hronom, Lovča (okres: Žiar nad Hronom)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: PW Energy, a.s., Poštová 14, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
 • Proponent´s identification number: 47808896
 • Permitting authority: Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.03.2021
  Text of the preliminary environmental study
  29.03.2021