Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Cieľom stavby je mostný objekt ev. č. 59-020 (IDM 6077 Most cez Starohorský potok v obci Polkanová) sa nachádza v katastrálnom území obce Staré Hory, miestna časť Polkanová na ceste I/59 v km 11,652. Jedná sa o 1 – poľový most ponad Starohorský potok, ktorého nosnú konštrukciu tvorí trámová konštrukcia z predpätých nosníkov typu „Vloššák“ výšky 0,70 m. Dĺžka premostenia je 13,25 m, celková šírka mosta 10,10 m, šírka medzi zvýšenými obrubami je 8,50 m. Krajné opory sú betónové. Zaťažiteľnosť mosta je stanovená s hodnotami normálna – 10 t, výhradná – 16 t, výnimočná – 35 t.
 • Place of implementation: Staré Hory (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Proponent: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: OU BB - OCDaPK
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  28.09.2020
  Notice of change of the proposed activity
  28.09.2020
  28.09.2020
  28.09.2020