Preskočit na obsah

Výstavba obslužných celkov – Veľké Kosihy

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie existujúcej farmy o obslužné celky: - kontajnerový sklad č.1 a č.2. na skladovanie vodu ohrozujúcich látok (dezinfekčných materiálov) potrebných pre chod farmy. - modernizácia zásobníkov na tekuté krmivo
 • Place of implementation: Veľké Kosihy (okres: Komárno)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Dan –Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
 • Proponent´s identification number: 36240729
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  03.08.2022
  Notice of change of the proposed activity
  19.08.2022
  Decision before it enters into force
  29.11.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  02.01.2023