Preskočit na obsah

Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je zabezpečenie podmienok pre prevádzku elektrickej siete. Stavba bude slúžiť na transformáciu a distribúciu elektriny.
 • Place of implementation: Košice - Barca, Košice - Šebastovce (okres: Košice IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: Východoslovenská distibučná, a.s.
 • Proponent´s identification number: 36599361
 • Permitting authority: Stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Ke-Juh
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  31.01.2023
  Text of the preliminary environmental study
  31.01.2023
  Decision before it enters into force
  15.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  15.04.2023