Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Type of process: Screening procedure
  • Zistovacie konanie

Base information